Kolejne spotkanie Seniorów odbyło się 4. maja 2016 r. Zwiedzaliśmy Wodociągi Miejskie.

 Najpierw zatrzymaliśmy się w siedzibie Firmy przy ul. Filtrowej. Tutaj znajduje się najstarsze ujęcie wody w Radomiu. Wodę wydobywa się i przesyła do odbiorców od 1927 r. Radomska woda jest w zasadzie czysta ale uzdatnia się ją do spożycia za pomocą 8 filtrów a następnie  chemicznie aby zachowane były wszystkie  dopuszczalne wskaźniki. Cały proces jest skomputeryzowany a urządzenia i pomieszczenia są zadbane. Po terenie zakładu oprowadzał nas jeden z kierowników firmy a potem  spotkał się z nami jeszcze jeden z pracowników i opowiedział historię zakładu. Na drugą część tego spotkania wyjechaliśmy do Lesiowa. Tam znajduje się oczyszczalnia ścieków. Brudy z całego miasta i pobliskiej okolicy również z kanałów burzowych spływają do tej oczyszczalni. Najpierw zatrzymaliśmy się przy budynku oczyszczania wstępnego i   nikt nie miał wątpliwości, że przerabiane są tutaj nieczystości. Oprowadzająca nas Pani przedstawiła cały proces jakiemu poddawane są ścieki, aby w rezultacie odprowadzać czystą  wodę do rzek. Chyba niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, że tak dokładnie bada się i dokonuje rozmaitych pomiarów brudów jakie człowiek wytworzy.

BG

GALERIA