alt         Podczas tego spotkania poznaliśmy autora „Encyklopedii Radomia”. Pan Jerzy Sekulski mieszka w Radomiu od 1984 r. Zwykle encyklopedię pisze zespół ludzi a p. Jerzy gromadził materiały sam i dlatego książka powstawała kilka lat. Jest to książka zawierająca wiedzę o Radomiu, o jego dawnej i bliskiej przeszłości , o jego mieszkańcach uporządkowana według alfabetycznie ułożonych haseł.Pracę ułatwiał fakt ,że autor pracował w Bibliotece Miejskiej, ale również korzystał ze zbiorów bibliotek w Warszawie i z internetu.Początki Radomia datuje się na IX wiek. Wokół Grodu Piotrówka było kilka osad i z jednej z nich wykształcił się Radom. Bardzo trudno jest ustalić skąd się wzięła nazwa miasta. W XII w Radom był znany za granicą, wzmianka jest w bulli papież Hadriana IV. Przez kilka wieków funkcjonowały dwa oddzielne miasta: Radom Stary i Radom Nowy. Pan Jerzy opowiedział nam również wiele ciekawostek z historii naszej dzielnicy.
alt  alt