Na spotkanie seniorów, które odbyło się 29. stycznia w Domu Parafialnym Ksiądz Proboszcz zaprosił prezes jednego z dwóch działających w Radomiu Uniwersytetów  III Wieku, panią Urszulę Klimę. Pani prezes zapoznała nas z historią i zakresem działalności Uniwersytetu. Podczas wsłuchiwania się w tę prelekcję stwierdziliśmy, że nasz klub działa tak samo, za co jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu Proboszczowi. W tym miejscu należy przyznać, że od kilku lat podejmowane są różne inicjatywy na rzecz osób starszych i bardzo dobrze, bo „dla seniorów nie ma lepszego leku, niż uniwersytet III wieku”.

BG