W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodziliśmy 8. czerwca. Po Mszy św. sprawowanej o godz. 10.30 zgodnie z ustalonym planem wyruszyliśmy na procesję. Wszyscy obecni otrzymali specjalnie opracowane śpiewniki a  Chór Parafialny tak jak zawsze mocnie wspierał nasze śpiewy. Pierwszy ołtarz był usytuowany na ul. Wróblewskiego,  następnie przeszliśmy do skrzyżowania ulic Miedzianej i Długojowskiej do drugiego ołtarza. W niedalekiej odległości przy ul. Długojowskiej był ołtarz trzeci, a na placu przy kościele czwarty. W świątyni odśpiewaliśmy dziękczynne Ciebie Boga wysławiamy. 

Tak jak każdego roku w procesji udział wzięli bardzo liczni parafianie a pogoda tym razem sprzyjała.

BG