14. czerwca Seniorzy wraz z opiekunem Klubu Seniora ks. Romanem Adamczykiem Proboszczem NSJ Radom wyruszyli na kolejne spotkanie. Obecny był również zaproszony Pan Paweł Puton, który był naszym przewodnikiem. Autokarem wyruszyliśmy do miejscowości Chustki, gdzie 85. lat temu modląca się przy pięknej figurze Maryi, młoda dziewczyna, Ola Imiołek, zauważyła krew na twarzy Maryi. Działo się to 28. maja 1938 r. Szybko powiadomiła właścicieli posesji na której stoi figura, następnie powiadomiony został proboszcz parafii Wysoka, na terenie której figura stoi. Wiadomość dostała się do prasy i bardzo szybko, bo w ciągu kilku dni o tym fakcie wiedziała już cała Polska. W niedzielę 5. czerwca przybyło tutaj z różnych części kraju ok. 20 tysięcy pielgrzymów. Takie zainteresowanie utrzymywało się kilka tygodni. Później były przeprowadzone badania, które nie dały oczekiwanego rezultatu, ale okoliczni mieszkańcy uznali to za zapowiedź jakiegoś  niezwykłego wydarzenia. Wkrótce wybuchła II Wojna Światowa.

Tego dnia mieliśmy zaplanowaną drugą część spotkania. Najpierw udaliśmy się w stronę Borkowic. W autokarze Pan Paweł przybliżył nam postać ks. Jana Wiśniewskiego, który był tutaj Proboszczem. Drugim zaplanowanym miejscem do zwiedzania było Muzeum im Oskara Kolberga w Przysusze. Muzeum mieści się w Dworku Dembińskich i jest tutaj wyeksponowanych trochę pamiątek po byłych właścicielach. W części historycznej Muzeum Pani Przewodnik opowiedziała nam historię miasta. Część biograficzna poświęcona jest Oskarowi Kolbergowi, który się w tym mieście urodził, i jego rodzinie. Ten folklorysta, etnograf, kompozytor zostawił 85. tomów różnych dzieł. W Muzeum jest zorganizowana czasowa wystawa poświęcona ks. Janowi Wiśniewskiemu, proboszczowi z Borkowic. Ksiądz Proboszcz zapisał się w historii parafii, jako niestrudzony działacz społeczny, kolekcjoner, regionalista. Zorganizował 10. ludowych szkół, ochronki dla dzieci, bibliotekę, Ochotniczą Straż Pożarną, opracował wiele prac krajoznawczych i popularnonaukowych min opisy kilkunastu dekanatów diecezji sandomierskiej. Bardzo ciekawa i bardzo zasłużona postać.

BG