15. czerwca 2014 r. Kręgi Domowego Kościoła  naszej parafii zakończyły kolejny rok formacji. Wszyscy spotkaliśmy się w sali w Domu Parafialnym na wspólnej modlitwie. 

Po rozważeniu Pisma św., dziękczynnej modlitwie spontanicznej i odmówieniu dziesiątka Różańca odbyły się wybory nowych animatorów. Na kolejny  rok parą łącznikową zostali Ela i Andrzej Michalscy. Jadzia i Marek Turczykowie przekazali krąg Marysi i Józkowi Wólczyńskim. Lodzia i Janek Banaszkiewiczowie swój krąg przekazali Basi i Tadziowi Kowalczykom. W kręgu osób samotnie przeżywających Ruch animatorem została Wanda Warchoł. Żeby “w Ruchu był ruch”, jak to powiedział Ksiądz Proboszcz Księża Moderatorzy również zmienili kręgi. Serdecznie dziękujemy  ustępującym parom animatorskim za wszelkie dobro, jakim nas Pan przez nich obdarzył. Nowym animatorom gratulujemy i zapewniamy o naszym wsparciu i modlitwie.  Po części oficjalnej przeszliśmy na refektarz na Agape,   która rozpoczęła się od bardzo serdecznych  podziękowań Księżom za wszelką okazaną nam pomoc i obecność na każdym spotkaniu. Modlitwą słowami Aktu Konstytutywnego odmówioną na placu kościelnym  przy figurze Pana Jezusa i błogosławieństwem  Księdza Proboszcza  zakończyliśmy spotkanie. 

GALERIA