Na kolejne spotkanie Seniorzy z parafii NSJ oraz Ksiądz Proboszcz wybrali się do Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Już na początku zostaliśmy bardzo mile zaskoczeni bo powitali nas Pan Leszek Ruszczyk – Dyrektor Muzeum i Pan Adam Duszyk, który jest kuratorem wystawy nazwanej „Rok polski – przyroda, kultura, praca, święta i obyczaje w malarstwie polskim 1850- 1939”. Następnie Panowie przekazali nas w ręce Pani przewodnik, która zwróciła naszą uwagę na niektóre dzieła, inne zostawiła do osobistych rozważań i spostrzeżeń. Inspiracją do zorganizowania tej ekspozycji była książeczka Zofii Kossak „Rok polski. Obyczaj i wiara”. Autorka to dzieło napisała będąc już na emigracji, w czasie kiedy tęskniła za polskim krajobrazem, za Polską, a przecież wielu malarzy, kompozytorów, pisarzy tworzyło na emigracji wiernie odtwarzając polskie krajobrazy, muzykę, smaki, których się nie zapomina. Na ekspozycji wystawionych jest 160 obrazów około 60 autorów, jest też stosowna do każdej pory roku poezja, wokół której zgromadzone są odpowiednie obrazy. W centralnym miejscu sali jest wystawiony wieniec dożynkowy – symbol pomyślnych zbiorów. Ekspozycję zwiedzać można w dowolnej kolejności, bo przecież w przyrodzie pory roku następują cyklicznie po sobie. Na wystawie znalazły się dzieła z muzeów narodowych z wielu miast polskich. W oddzielnej sali wystawione są dzieła tzw. polskich monachijczyków.

Oglądając tę wystawę pięknie nam zagrała nasza polska, słowiańska dusza, bo taką wieś, prace i obyczaje dobrze pamiętamy.