Kadra kierownicza i nauczycielska Przedszkola nr 9 mieszczącego się przy ul Kalińskiej zaprosiła  naszych Seniorów na uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości. Występowały dzieci pięcioletnie , młodsze razem z nami stanowili publiczność. Wszystkie dzieci były odświętnie ubrane. W programie były pieśni i piosenki patriotyczne i żołnierskie oraz deklamowane wiersze. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem swój program wykonywały a trzeba zaznaczyć, że dobrze były przygotowane. Starsza widownia z radością oglądała tę akademię, bo kiedy my byliśmy w takim wieku akademii z takiej okazji po prostu nie było.

Na zakończenie Pani Dyrektor miło i serdecznie podziękowała za przybycie i zaprosiła nas na słodki poczęstunek.